trung tam cung cap con giong gia cam

Vườn Chim Việt là một trong những cơ sở tư nhân đầu tiên trên cả nước được cấp giấy phép gây nuôi ( Số 147/CN -KL ) chuyên về các loài chim gà quý hiếm : Như Chim Công , Chim Trĩ Vịt Uyên Ương,Vịt Trời,các giống gia cầm và các loại chim gà cảnh quý hiếm khác..

Các chức năng chính của cơ sở Vườn Chim Việt

-Cơ sở có chức năng cải tạo và nâng cấp cả về số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm, nâng cao hiệu quả và năng suất chăn nuôi dựa trên môi trường khí hậu và các điều kiện thiên nhiên của từng tỉnh.

-Tiếp nhận tiến bộ khoa học  kỹ thuật về chăn nuôi gia súc, gia cầm và cung ứng các loại giống mới cho nhân dân trên địa bàn các tỉnh.

– Điều tra, bình tuyển đàn giống pha tạp để đưa vào chương trình cải tạo.

– Dịch vụ khoa học kỷ thuật chăn nuôi, hướng dẫn bồi dưỡng kỷ thuật khai thác

– Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức chuyên nghiên cứu, sản xuất giống gia súc, gia cầm trong và ngoài nước để phát triển chăn nuôi  theo xu hướng phát triển của nông nghiệp.

– Quản lý kinh phí sự nghiệp khoa học về chăn nuôi được cấp có thẩm quyền phân bổ, hỗ trợ, thực hiện chế độ tài chính có thu theo quy  định của Nhà nước.


Tiếp tục đọc

Advertisements